CÂY GIỐNG MẬN TAM HOA

Giá liên hệ

Giống mận tam hoa ra trái khoảng 3-4 lần trong năm mà không cần xử lý ra hoa. Cây đậu quả theo chùm có thể đạt 12-15 trái.