CÂY GIỐNG NHÃN XUỒNG TÍM

Giá liên hệ

Giống nhãn xuồng tím có thể đạt năng suất trung bình  khoảng 4 tấn/ha, từ năm thứ 7 trở đi nhãn cho năng suất rất ổn định, từ 70 – 150 kg trái/cây.