CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG MONTHONG (THÁI, DONA)

Giá liên hệ

Sầu riêng Thái Monthong (Dona) cho trái sau 4 năm trồng. Có phần cơm rất dày, ngọt béo hấp dẫn. Giống sầu riêng sinh trưởng tốt, có tỉ lệ cơm rất cao (trên 40%), năng suất cao, trung bình mỗi trái nặng 3 – 4,5kg. 1 ha thu hoạch khoảng 12 tấn trái.

Giá cây giống sầu riêng Thái Monthong (Dona): 85.000 – 100.000/ cây.