CÂY GIỐNG BƠ 034 TRÁI DÀI

Giá liên hệ

Bơ 034 là giống cây ăn trái chứa nhiều dinh dưỡng, hàng chục năm trôi qua vẫn giữ nguyên giá trị cao.

Cho trái sau khoảng 3 năm trồng.

Cây bơ 034 có thể cho 200-300 trái mỗi cây khi được khoảng 5-7 năm tuổi.

Giá cây giống bơ 034 trái dài: 29.000 – 38.000/ cây.