CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG RI 6

Giá liên hệ

Mỗi cây sầu Ri 6 có khoảng 100-130 trái /năm. 
Cây giống sầu riêng Ri 6 có thể ra hoa và thu hoạch vụ đầu tiên sau 4 năm. Trọng lượng trung bình mỗi trái là 2-3 kg, có 4-5 khía múi.
Hương vị sầu riêng Ri 6 đậm đà, béo ngậy, ngọt đậm và không có xơ.

Giá cây giống sầu riêng Ri 6: 90.000 – 105.000/ cây.