CÂY GIỐNG CHANH CHÙM

Giá liên hệ

Giống chanh chùm có dạng mọc thành từng chùm mọc ra từ một cuống, bình quân mỗi chùm 5-10 trái, có chùm sai tới 15 trái.