CÂY GIỐNG CHANH KHÔNG HẠT

Giá liên hệ

Giống chanh không hạt dễ trồng, không kén cách chăm sóc

Sức đề kháng cao, hiếm khi bệnh vàng lá gân xanh

Cây trưởng thành có thể cho năng suất 150 – 200kg/ cây/ năm và có giá trị xuất khẩu cao.