CÂY GIỐNG MÍT TRÁI DÀI MALAY

Giá liên hệ

Giống mít trái dài Malaysia cho trái khủng, dài 65-80cm, trọng lượng lên tới 25-40kg/ trái. Cây dễ trồng dễ chăm sóc. Giá trực tiếp tại vườn, cây khỏe đẹp.

Giá cây giống mít trái dài malay (mít thước): 42.000 – 60.000/ cây.