CÂY GIỐNG MÍT THÁI SIÊU SỚM (THÁP CÀNH)

Giá liên hệ

Giống mít thái cây ghép chui cành (tháp cành) cho trái chỉ sau 16 tháng.

Cây sinh trưởng nhanh và rất khỏe, dễ chăm sóc. 1 trái nặng 10-15kg.

Năng suất khoảng 100kg/ 1 cây/ năm.