CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG MONTHONG

Giá liên hệ

Giống sầu riêng Monthong sinh trưởng tốt, có tỉ lệ cơm rất cao (trên 40%), cho trái sớm và năng suất cao, trung bình mỗi trái nặng 3 – 4,5 kg, hạt lép, ráo cơm.