CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG RI 6

Giá liên hệ

Giống sầu riêng ri 6 được ưa chuộng rộng rãi, với mỗi trái là từ  2-3 kg, có 4-5 khía múi đó là chất lượng năng suất cây ăn quả mà rất ít loại cây đạt được.