CÂY GIỐNG CHANH CHÙM (BÔNG TÍM)

Giá liên hệ

Giống chanh chùm dễ trồng ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp. Thu hoạch sau 18 tháng. Cho trái quanh năm với năng suất rất cao.

1 chùm có 5-10 trái, có chùm sai tới 15 trái. Giống này mỏng vỏ, nước nhiều và vị chua rất đậm đà.

Giá bán 24.000 – 32.000/ cây