CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG MUSANG KING GỐC LỚN 3 NĂM

Giá liên hệ

Cây ghép bo – gốc ghép 3 năm tuổi, đường kính gốc 3cm-3,5cm.

Cơi 2-3, tàn đẹp.

Số lượng nhiều, nhận cung cấp theo hợp đồng.

Giá rẻ tại vườn.