GIỐNG NHÃN PHÁT TÀI

Giá liên hệ

  • Cây cứng cáp, có độ dẻo dai, chống chịu sâu bệnh tốt
  • Nhãn say trái, năng suất cao, trung bình 50-70kg trái/ cây
  • Cơm dày, ráo nước, có độ giòn rất ngon miệng
  • Hạt nhỏ
  • Nhãn loại 1 có kích cỡ (size) đường kính 2,8 cm – 4 cm
  • Độ ngọt vừa. Hàm lượng độ ngọt (Brix) 20-23%
  • Thời gian trồng và thu hoạch: 2,5 – 3 năm