CÂY GIỐNG MÍT RUỘT ĐỎ SƠ ĐỎ MALAYSIA

Giá liên hệ

Mít ruột đỏ sơ đỏ malaysia cho trái sau 3-3,5 năm trồng. Được xếp vào hàng “cực phẩm” trong các giống mít, tuy thời gian cho trái khá lâu nhưng ộ ngon và giá trị là điều thị trường công nhận. Múi đỏ, sơ đỏ, cả phần thịt mít đều mang màu đỏ rất đẹp, múi mít dày và mùi hương rất thơm.

Giá cây giống Mít ruột đỏ sơ đỏ malaysia: 32.000 – 45.000/ cây