CÂY GIỐNG NA SẦU RIÊNG

Giá liên hệ

Na sầu riêng trái to tầm 1,2kg/ trái. Thu hoạch sau 2 năm trồng từ cây ghép.

Năng suất cao, 1 ha cho ~3 tấn trái, có giá trị kinh tế cao nhất trong các loại na.

Từ lúc trổ bông tới khi thu hoạch: 7 tháng.

Thích trồng theo hướng hữu cơ.