CÂY GIỐNG ỔI ĐÀI LOAN

Giá liên hệ

Ổi Đài Loan cho năng suất cao với giá bán tại vườn duy trì ổn định

Một trong những giống ổi mới có ưu điểm vượt trội, quả to sáng bóng ăn rất giòn và ngọt đặc biệt là rất ít hạt.

Cây giống ổi Đài Loan cho trái chỉ sau 7 – 12 tháng trồng