CÂY GIỐNG ỔI NỮ HOÀNG

Giá liên hệ

Trồng giống ổi nữ hoàng vốn đầu tư ít, chi phí thấp. Ổi nữ hoàng có thể trồng bất cứ lúc nào trong năm, khoảng 8 tháng cho trái, tỷ lệ đậu trái và năng suất cao. Trọng lượng đạt 350- 400g/trái. 1 hecta có thể thu được 65-70 tấn trái. Ổi giòn ngọt thanh, mùi thơm mát.

Giá cây giống ổi nữ hoàng: 12.000 – 20.000/ cây.